Ratsastusterapia

Mari Sarpanen

Mitä on ratsastusterapia?

Ratsastusterapia on kuntoutusmuoto, jossa hevonen, kuntoutuja, ratsastusterapeutti ja tarvittaessa asiaan perehdytetty avustaja/taluttaja toimivat yhdessä kuntoutujalle asetettujen kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi. Kelan maksusitoumus voidaan myöntää joko toimintaterapeuttiseen tai fysioterapeuttiseen ratsastusterapiaan, kun arvioidaan, että ratsastusterapialla voidaan saavuttaa ICF:n luokituksen mukaisia osallistumisen tason tavoitteita. Nämä tavoitteet parantavat kuntoutujan itsenäistä toimintaa arjessa suhteessa yhteiskunnan toimintaan. Ratsastusterapiaa harjoitetaan myös psykiatrisen kuntoutuksen parissa sekä kasvatuksellisissa interventioissa. Ratsastusterapian maksusitoumuksia myönnetään myös sairaanhoitopiirien, kuntien ja vakuutusyhtiöiden toimesta. Osa kuntoutujista käy omakustanteisesti ratsastusterapiassa.

Suomalaisen ratsastusterapian lähestymistapa on psykososiaalisfyysinen. Ratsastusterapiassa puhutaan vuorovaikutuksesta, jossa hevonen auttaa kuntoutujaa olemaan ns. vertikaalisessa aikatilassa ”tässä ja nyt”, jolloin ollaan läsnä hetkessä; aistitaan keho ja ympäristö ajatuksella sekä avaudutaan tunteille. Hevonen on herkkä eläin, jonka kautta ihmisen on mahdollista peilata tunteitaan. Fyysinen vuorovaikutus tapahtuu kontaktissa hevoseen, elävään organismiin; sen lämpöön ja liikkeeseen, mikä stimuloi vahvasti ratsastajan pinta-ja syvätuntoa sekä tasapainoaistia, minkä avulla ratsastajan tietoisuus omasta kehosta lisääntyy. Myös näkö-,kuulo- ja hajuaisti saavat ratsastusterapiassa arjesta poikkeavaa virikettä. Kaikkien aistien yhtaikainen aktivoituminen, liike, positiivisten tunteiden herääminen ja motivaatio tekevät ratsastusterapiasta usein vaikuttavan terapiamuodon. Ratsastusterapiassa päästään luontoon, suhteeseen hevosen kanssa ja metsään, millä on ihmistä tervehdyttävä vaikutus.

Ratsastusterapiassa voidaan hoitaa ja ruokkia hevosta, tehdä tallitöitä, ratsastaa kentällä, maneesissa tai maastossa ja erilaisissa asennoissa, rakentaa ja ratsastaa ratoja, vikeltää ja ajaa kärryjä. Hevonen, sen liikkeet ja sen kanssa erilaisissa ympäristöissä liikkuminen ja toimiminen tuottavat runsaasti ärsykkeitä, joita tarvitaan kuntoutettaessa kuntoutujan oman kehon hahmotuskykyä suhteessa ympäristöön. Ratsastusterapian toteutus riippuu ratsastusterapeutin peruskoulutuksesta ja lähestymistavasta. Ratsastusterapiahevonen on tehtäväänsä luonteensa puolesta valittu ja koulutettu.

Yhteystiedot